Palovaroitinsäädösten uudistukset
24.3.2010

Palovaroitinsäädöksistä tulee useasti kysymyksiä niin tässä pieni yhteenveto uusista määräyksistä:

 

Uudisasunnot varustettava sähköverkkoon kytketyillä palovaroittimilla

 

 
FA240-01 verkkojännite toiminen yhteenliitettävä palovaroitin vaimennuspainikkeella
(SSTL 71 190 69)
 

Lainaus Ympäristöministeriön tiedotteesta:

Tiedote 30.6.2008 | Ympäristöministeriö

Ympäristöministeriö on antanut tänään asetusmuutoksen, jonka perusteella sähköistettyjen uudisasuntojen palovaroittimien tulee jatkossa toimia verkkovirralla. Vaatimus koskee myös vapaa-ajan asuntoja. Palovaroittimien sijainti suunnitellaan ja varoittimet asennetaan huoneistokohtaisesti rakennusvaiheessa.

Sähköverkkoon kytkettävät palovaroittimet pysyvät toimintakuntoisina varmemmin kuin paristokäyttöiset. Samalla hyödynnetään sähköalan ammattilaisten ammattitaito palovaroittimien sijoittelussa. Sähköverkkoon kytkettyihin palovaroittimiin siirtyminen ehkäisee osaltaan putoamisvaaraa, joka syntyy paristonvaihtotilanteissa. Myös paristojäte vähenee.

Asetus muuttaa ympäristöministeriön asetusta rakennusten paloturvallisuudesta, joka sisältyy Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Muutos tulee voimaan 1.2.2009.

 

Fin-Alert on maahantuonut jo vuosia myös verkkojännite toimisia palovaroittimia jotka täyttävät uuden määräyksen vaatimukset.

 

Palovaroitin sijoitettava jokaisen kerroksen 60 neliötä kohden 01.01.2010 alkaen

Sisäasiainministeriö on antanut asetuksen (239/2009) palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta. Ensi vuoden alusta alkaen asuntojen jokaisen kerroksen alkavaa 60 huoneneliötä kohden tulee olla vähintään yksi palovaroitin. Samoin majoitus- ja hoitolaitosten majoitushuoneiden lisäksi myös yleiset tilat tulee varustaa palovaroittimella alkavaa 60 huoneneliötä kohden. Palovaroittimen toimintakunto on varmistettava säännöllisellä testauksella.

 

Palovaroittimien tekniset ominaisuudet

1.1.2010 alkaen myytävissä palovaroittimissa tulee olla merkittynä:

  •   CE-merkintä liitetietoinaan mm. valmistuspäivämäärä tai eränumero sekä standardin numero EN 14604
  • valmistajan suosittelema palovaroittimen uusimisajankohta
  •  ionisaatioon perustuvat eli radioaktiivista ainetta sisältävät palovaroittimet on merkittävä lisäksi säteilyturvallisuutta koskevien vaatimusten mukaisesti
  • 13.8.2005 (valtioneuvoston asetus sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta 852/2004) jälkeen palovaroittimissa on tullut olla merkintä siitä, ettei niitä saa hävittää talousjätteen mukana.

Rikosilmoitusjärjestelmän tai talovalvontakeskuksen osana olevien savuilmaisimien on täytettävä harmonisoidun palovaroitinstandardin SFS-EN 14604 vaatimukset. Rikosilmoitusjärjestelmän osina voi olla savuilmaisimia, joille suoritetut testit ja merkinnät perustuvat paloilmoitinstandardisarjaan EN 54.
 

Lisää tietoa: Palovaroitinsäädökset ja niiden tulkintoja

Tässä on tärkeimmät määräykset jotka ovat tulleet voimaan lyhyen ajan sisällä. Tarkempaa tietoa ja laajempi artikkeli löytyy Pelastustoimen sivuilta, johon pääsee ylläolevan linkin avulla. Pelastustoimen artikkelissa edellämainittujen lisäksi käsitellään esimerkiksi palovaroittimien sijoitusta ja kunnossapitoa.

Yhteydenotto

Nimi*

Sähköposti*

Puhelin

Viesti