MURTOVALVONTA

Murtovalvontajärjestelmät voidaan jakaa kahteen pääalueeseen. Langallisilla järjestelmillä tarkoitetaan laitteistoja, joissa ilmaisimen ja keskuksen välinen tiedonsiirto ja virransaanti tapahtuu kaapelin kautta. Langattomat järjestelmät taas toimivat nimensä mukaisesti langattomasti radiotaajuuksilla. Ilmaisimien virransyöttö tulee ilmaisimista olevista pattereista.

Langalliset järjestelmät

Suunnitteluvaiheessa kannattaa huomioda ilmaisimien sijoitus ja kaapelien paikat. Tällöin langallisen järjestelmän asennus rakennusvaiheessa on vaivattomampaa ja säästää aikaa. Etuja langattomaan järjestelmään ovat esimerkiksi edullisemmat ilmaisimet eikä paristonvaihdoista tarvitse huolehtia. Isommissa kohteissa kannattaa pääsääntöisesti käyttää langallisia järjestelmiä jo kustannusten vuoksi. Toinen huomioitava seikka on, että langallisissä järjestelmissä on yleensä enemmän ominaisuuksia ja mahdollisuuksia laajentaa järjestelmää tarvittaessa.

Markkinoilla on monenlaisia turvajärjestelmiä ja voi olla vaikea valita niistä sopiva. Aluksi kannattaa miettiä kuinka iso kohde on ja mitä järjestelmältä halutaan. Useimmiten kiinteistöihin halutaan murto- ja palovalvonta. Tämän lisäksi järjestelmään on mahdollista liittää esimerkiksi häkä-, ja kosteusvalvonta sekä kulunvalvonta. Jos kyseessä on omakotitalo, useimmiten pienempi keskus riittää, kun taas esimerkiksi teollisuushallissa tarpeet ovat jo aivan toiset.

Satelin tuotteista, joita maahantuomme, löytyy vaihtoehtoja pienestä keskuksesta, laajaan järjestelmään. Versa-sarja on suunniteltu pienempiin kohteisiin, joissa riittää turvajärjestelmän perusominaisuudet kuten esimerkiksi murto- ja palovalvonta. Integra-sarjan tuotteet ovat enemmän kuin pelkkä murtovalvontakeskus. Integra on piemminkin laaja monivalvontajärjestelmä, joka jo laajennettavuutensa takia sopii suurempiin kohteisiin. Tämän lisäksi tässä monivalvontajärjestelmässä on monia ominaisuuksia kuten esimerkiksi kiinteistön jakaminen erillisiin osioihin, kulunvalvonnan seuraaminen jne.

Tästä linkistä voit tutustua tarkemmin langallisten järjestelmien valikoimaamme >> Langalliset järjestelmät

Langattomat järjestelmät

Langattomat järjestelmät ovat nykyään pitkälle kehittyneitä murtovalvontakeskuksia, joista on tullut varteenotettava vaihtoehto mietittäessä kiinteistön suojausta. Langattomissa järjestelmissä on etuna se, että kaapelia ei tarvitse vetää ja ilmaisimia voidaan sijoittaa paikkoihin, joihin olisi muuten vaikea asentaa langallisia ilmaisimia. Usein ne ovat myös helpompia asentaa.

Langattomia murtovalvontakeskuksia on kahdenlaisia: 1-suuntaisia ja 2-suuntaisia järjestelmiä. 1-suuntaisissa järjestelmissä ilmaisimet toimii lähettimenä keskukselle. Ne lähettävät aika ajoin tietoa esimerkiksi oman patterinsa energiatilanteesta. 2-suuntaisissa järjestelmissä sekä keskus että ilmaisimet kommunikoivat keskenään. Etuna on se, että keskus valvoo kokoajan ilmaisimien tilaa ja näin saadaan heti tietää mahdollisistä häiriöistä ilmaisimissa. Toinen asia mihin langatonta järjestelmäa hankkiessa on hyvä kiinnittää huomiota, on keskuksen radiotaajuus. Vanhempaa tekniikkaa edustaa MHz 433, joka on vapaa taajuus. Monet yksinkertaisemmat lähettimet toimivat tällä taajuudella ja kantama on noin 100 metriä. Turvalaitteille on varattu oma luotettava taajuus MHz 868. Kantama tällä taajuudella on jopa 500 metriä.

Langaton järjestelmä on hyvä vaihtoehto silloin kun ei ole mahdollista asentaa kiinteistöön kaapelia ilmaisimille tai ne sijaitsevat paikoissa, joihin vain langaton ilmaisin on järkevää asentaa. Tälläinen järjestelmä sopii hyvin esimerkiksi omakotitaloihin, mökeille ja pienempien yrityksien tiloihin. Valikoimistamme löytyy 1-suuntainen Infinite Prime ja 2-suuntainen ABAX-järjestelmä.

Tästä linkistä voit tutustua tarkemmin langattomien järjestelmien valikoimaamme >> Langattomat järjestelmät

Hälytyksensiirto

Häytyksensiirtoon on monta mahdollisuutta. Hälytysjärjestelmä on mahdollista liittää vakiona puhelinlinjaan, mutta nykyään useimmiten hälytyksensiirto halutaan GSM-verkon kautta. Kiinteistöhälytykset isoissa kohteissa menevät yleensä suoraan vartiontiliikkeen hälytyskeskukseen digitaaliviestinä esimerkiksi SIA tai Contact ID muodossa. Digitaaliviestit löytyvät vakiona hälytysjärjestelmistä mutta sisäänrakennetut GSM-reitittimet löytyvät vain muutamista malleista. GSM-reitittimiä saa lisävarusteena ja valikoimissa oleva LT1 reititin sopii erinomaisesti eri keskuksiin.

Tästä linkistä voit tutustua tarkemmin GSM-tuotteidemme valikoimaan >> GSM-tuotteet